Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018
Σύνδεση
image image image image image image image image

Υποστήριξη του λογισμικού και των προγραμματικών στοιχείων του υπολογιστή σας, προκειμένου να επιτευχθεί το ιδανικό περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης. 

 

1. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το ζητούμενο στην περίπτωση των προσωπικών υπολογιστών, είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του χρήστη, οι οποίες συχνά είναι πολύ πιο γενικές, από αυτές ενός εταιρικού υπολογιστή. Οι έτοιμες λύσεις του εμπορίου, αλλά και η επιλογή του λογισμικού απο τον ίδιο τον χρήστη, οδηγούν αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο, που μεταφράζεται σε αργές ταχύτητες, αδυναμία του υπολογιστή να ανταποκριθεί στις εντολές και στις χειρότερες περιπτώσεις ακόμη και καταστροφή βασικών αρχείων, αλλά και hardware προβλημάτων. "Στήνοντας" έναν προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει κανείς να έχει υπ'όψιν τις ακριβείς δυνατότητες του συστήματος. Ωστόσο, καθώς τα ενδιαφέροντα του χρήστη διευρύνονται προκύπτει η ανάγκη προσεκτικότερης επιλογής του λογισμικού και των προγραμματικών στοιχείων. Επιλογή, που θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού, προκειμένου να επιτευχθεί η συμβατότητα των προγραμμάτων, με στόχο πάντοτε τη μέγιστη απόδοση. Εμείς έχουμε τη γνώση να "φρεσκάρουμε" τον υπολογιστή σας, να τον "θωρακίσουμε" σε επίπεδο ασφάλειας, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες του με τα κατάλληλα προγράμματα, αλλά και να σας προτείνουμε την οικονομικότερη και καλύτερη λύση αναβάθμισης, όποτε αυτό χρειαστεί. 

 

2. ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι υπολογιστές μιας εταιρίας μικρότερης ή μεγαλύτερης, εντάσσονται σε διαφορετικά πρωτόκολλα που αφορούν στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων καταρχάς για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αλλά κυρίως στην άψογη λειτουργία αυτών.  Αργοί, προβληματικοί υπολογιστές και μη ασφαλή συστήματα, δυστυχώς συχνά έχουν μεγάλο κόστος για την επιχείρηση. Το ιδανικότερο για έναν επιχειρηματία είναι να εμπιστευθεί σε έναν έμπειρο administrator τη μελέτη και εγκατάσταση των υπολογιστικών του συστημάτων αλλά και των περιφερειακών συσκευών που θα επικοινωνούν με αυτούς.
 • Μελέτη και εγκατάσταση.  Μελετούμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας και σας προτείνουμε το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων που θα χρειαστείτε αλλά και των περιφερειακών συσκευών που θα επικοινωνούν μαζί τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Τοποθετούμε και εγκαθιστούμε τα συστήματα στο χώρο σας, αφού πρώτα έχει γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού και τα τεστ σωστής λειτουργίας.  Το σημαντικότερο είναι όμως, ότι μέσα από την προσεκτική επιλογή του λογισμικού, δημιουργούμε ένα πλέγμα ασφαλείας, που σας προστατεύει από εξωτερικούς κινδύνους (hacking, ιούς), ενώ χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες λύσεις για backup των πολύτιμων αρχείων σας. Είμαστε εκεί, άμεσα, σε οτιδήποτε προκύψει.
 • Service.  Είτε έχουμε μελετήσει και εγκαταστήσει τα υπολογιστικά σας συστήματα είτε όχι, αναλαμβάνουμε το service αυτών, με στόχο τη μέγιστη απόδοση τους. Προτείνουμε λύσεις αναβάθμισης του λογισμικού τους, όπου είναι πραγματικά αναγκαίο και "φρεσκάρουμε" τις δυνατότητες τους. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στο πέρασμα του χρόνου και δημιουργούμε τις προυποθέσεις της επικοινωνίας των υπολογιστών σας με τα υπόλοιπα περιφερειακά συστήματα της επιχείρησης, στη μέγιστη ταχύτητα.

 

 

         Η υπηρεσία software support-service περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση:

 • Eλεγχο της λειτουργίας του υπολογιστή και των περιφερειακών συστημάτων (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, webcam, κλπ)
 • Εντοπισμό του προβλήματος που παρουσιάζεται στον υπολογιστή και στις περιφερειακές του συσκευές.
 • Αναβάθμιση του υπολογιστή όποτε και άν χρειάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
 • 'Eναρξη λειτουργίας και ρύθμιση λειτουργικού συστήματος.
 • Εγκατάσταση - τοποθέτηση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή.
 • Ελεγχο καλής λειτουργίας (λογισμικού και οδηγών)
 • Δοκιμαστική λειτουργία περιφερειακών.
 • Καθαρισμό του H/Y από τους ιούς
 • Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από επιθέσεις ιών
 • Λύσεις Back up δεδομένων.
 • Σύντομη ενημέρωση χρήστη για τη σωστή λειτουργία και χρήση του υπολογιστή του.

Hardware Support-Build

hardware_support_icon2

Network Support (Δίκτυα)

Προγραμματ. εφαρμογών

Mac Support

Φόρμα Σύνδεσης