Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018
Σύνδεση
image image image image image image image image image

Η άψογη λειτουργία των υπολογιστικών δικτύων εξασφαλίζει αυτόματα τη μέγιστη δυνατή απόδοση τους, είτε αυτοί επικοινωνούν ενσύρματα είτε ασύρματα. 

 

Σήμερα, η καλή λειτουργία των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη των υπολογιστικών της συστημάτων. Η επικοινωνία των υπολογιστών μεταξύ τους, αλλά και με τα περιφερειακά συστήματα (fax, εκτυπωτές, κλπ), όπως επίσης και η επικοινωνία των συστημάτων μεταξύ των διαφορετικών υποκαταστημάτων σας, θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην παραγωγή.  

Εμείς μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο, με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, είτε κληθούμε να εγκαταστήσουμε εξ αρχής το μηχανογραφικό σύστημα, είτε δρώντας "πυροσβεστικά" σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ήδη εγκατεστημένο δίκτυο τους.

 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ασφάλεια των δικτύων είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της επιχείρησης σας. Δεν θα θέλατε ποτέ να βρεθείτε εκτεθειμένοι απέναντι σε "εισβολείς" αλλά και προβλήματα που θα αποβούν μοιραία για τα αρχεία σας.

Η επιλογή του κατάλληλου "firewall" αποτελεί κομβικό σημείο της προστασίας ενός δικτύου και θα πρέπει να γίνεται και να ανανεώνεται συνεχώς από ειδικούς, που γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου. 

Η εταιρία άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζει και κατ επέκταση να ελέγχει με ποιόν τρόπο οι χρήστες των υπολογιστών της χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να περιορίζει το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν ηθελημένα ή απο λάθος προγράμματα που θα αποβούν καταστροφικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα απο την ασφάλεια στην εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση της πληροφορίας. ¨Ενας έμπειρος administrator μπορεί να δημιουργήσει τις προυποθέσεις ασφάλειας και ελέγχου, χωρίς να μην παρεμποδίζεται η ροή των πληροφοριών αλλά και η εργασία των υπαλλήλων από ανούσιες απαγορεύσεις.  

Αφού μελετήσουμε και εγκαταστήσουμε το κατάλληλο για εσάς δίκτυο, μπορούμε να παρακολουθούμε online τη λειτουργία του όπως και να προσθέτουμε νέα στοιχεία που χρειάζονται κατά την εξέλιξη της επιχείρησης σας, άμεσα.

 

2. SERVERS

Η εγκατάσταση ενός κεντρικού server είναι απαραίτητη όταν οι υπολογιστές της εταιρίας σας είναι περισσότεροι από πέντε.

Ένας server προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως: 

  •  ασφαλή πρόσβαση στο Internet
  •  ασφαλή πρόσβαση των χρηστών από μακριά στις εφαρμογές του γραφείου τους
  •  αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού των υπολογιστών
  •  κοινή χρήση φακέλων και συσκευών (πχ, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ)
  •  καθορισμός και η επιβολή πολιτικών ασφαλείας κλπ.

 

Software Support-Service

software_support_icon2

Hardware Support-Build

hardware_support_icon2

Προγραμματ. εφαρμογών

Mac Support

Φόρμα Σύνδεσης